Οι ασκήσεις που εξετάζονται οι σκύλοι ανά βαθμίδα είναι οι εξής:

ΙΡΟ Ι

ΙΡΟ ΙΙ

To αναλυτικό πρόγραμμα των καθηκόντων προστασίας της Διεθνούς Εξέτασης ΙΡΟ ΙΙΙ.