Η σωστή εκτροφή απαιτεί γνώση, εμπειρία, αφοσίωση. Η εκτροφή δεν είναι μόνο η διαδικασία γέννησης κουταβιών. Είναι ένας συνδυασμός στόχων που απαιτούνται να επιτευχθούν έτσι ώστε ο υποψήφιος ιδιοκτήτης να  έχει  μία αρμονική συμβίωση με το σκύλο του καθώς επίσης να «απολαύσει» τα προσόντα της φυλής την οποία επέλεξε.

Στη Dimitriouland, έχοντας αφιερώσει τη ζωή μας στο σκύλο φύλακα,εκτρέφουμε σκύλους φυλής Bελγικού ποιμενικού Malinois και Γερμανικού ποιμενικού.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε φυλής, και ο τρόπος ζωής σας, είναι οι παράγοντες  που θα  σας βοηθήσουν να επιλέξετε ποιος σκύλος, σας ταιριάζει.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι στην διάθεση σας προκειμένου να σας ενημερώσει και να μοιραστεί τις γνώσεις του μαζί σας, πριν αποφασίσετε ποιος θα είναι «ο σύντροφος σας».