Οι σχολές είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκτροφής, εκπαίδευσης, φιλοξενίας και grooming του σκύλου. Θα ήταν σκόπιμο να έρθετε κοντά μας αν ενδιαφέρεστε για:

  • Εκπαίδευση βασικής υπακοής

  • Εκπαίδευση Καθηκόντων Προστασίας

  • Εκπαίδευση για Εξετάσεις Εργασίας

  • Εκπαίδευση για Έκθεση Μορφολογίας

  • Σχολή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

  • Αγορά σκύλου «Φύλακα» (ΒΕΛΓΙΚΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ MALINOIS - ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ)

  • Ξενοδοχείο σκύλου

  • Grooming