Τι είναι η εξέταση σκύλου συντροφιάς; Μπορούν όλοι οι σκύλοι να λάβουν μέρος ;
Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση ο σκύλος ; Σε τι χρησιμεύει;

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΒΗ)
Η εξέταση  σαν πιστοποιητικό είναι απαραίτητη για αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με τις εξετάσεις εργασίας.   ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ όμως όλοι οι σκύλοι που έχουν εκπαιδευτεί για Βασική Υπακοή, θα πρέπει να μπορούν να περάσουν αυτή την εξέταση. Οι απαιτήσεις αυτής της διαδικασίας δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να μας καθρεπτίζουν τις ανάγκες που έχουμε για να συμβιώσουμε αρμονικά με τον πιστό μας φίλο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Οι σκύλοι όλων των μεγεθών όλων των φυλών ακόμα και αν δεν είναι καθαρόαιμοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή την εξέταση. Ο μόνος  περιορισμός είναι ότι ο σκύλος θα πρέπει να είναι 12 μηνών.

Η εξέταση Σκύλων Συνοδείας αποτελείται από δύο φάσεις: